TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT

Kategori: Hukuki Makaleler Yorumlar: 0

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları neticesinde, kazazedelerin ve vefat edenin yakınlarının talep edebilecekleri tazminat hakkına bu haklarını nasıl arayabileceklerine ilişkin kısaca bilgiler vermek istiyoruz. Ayrıca konuyla ilgili  sıkça sorulan sorulara cevaplar vereceğiz.

 1. TRAFİK KAZASI SONUCUNDA ALINABİLCEK TAZMİNAT TÜRLERİ
 2. Maddi Tazminat
 3. Tedavi giderleri,
 4. Çalışamamaktan dolayı kazanç kaybı
 5. Sakatlık varsa maluliyet tazminatı
 6. Ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı,
 7. Araç ticari taksi, minibüs gibi ise aracın çalışamadığı günlere ait kazanç kaybı,
 8. Aracın kaza geçirmesi sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı bu tazminata dâhildir.
 9. Destekten Yoksun Kalma (Ölüm Halinde) :Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir.

Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilecekler;

 • Vefat eden kişinin eşi,
 •  Belirli bir yaşa kadar olan çocukları ve kardeşleri,
 • Vefat eden kişi çocuksa anne ve babası,
 • Vefat eden kişiyle akrabalık bağı olmayan kişiler de hayattayken ölenin kendisine destek olduğunu ispatlamak şartıyla tazminat talebinde bulunabilirler.

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken her olayın özelliğine göre ölenin yaşı, gelir düzeyi, ailesine ve yakınlarına desteklik durumu dikkate alınarak hesap edilen tazminat tutarları farklılık göstermektedir.

 • Yaralanma – SakatlıkTazminatı: Trafik kazası geçiren kişilerin vücut bütünlüğünün belli oranda kaybı sonucunda hak ettikleri tazminat türüne sakatlanma tazminatı adı verilmektedir.

Bu tazminat, bizzat trafik kazası geçiren kişiler tarafından talep edilebilmektedir. Trafik kazası sonucunda vücut bütünlüğü kaybı oranı ise hastanelerden alınacak sağlık raporuna göre tespit edilmektedir.

Hak edilen tazminat miktarı hastane raporundaki sakatlık oranına, İyileşme süresine, kişinin yaşına ve trafik kazası öncesindeki gelirine göre değişiklik göstermektedir.

 • Araçtaki Maddi Zarar: Trafik kazası sonucunda karşı tarafın kusuruyla aracınızın değer kaybına uğramış ise “araç değer kaybı tazminatı” alma hakkınız bulunmaktadır. Bu tazminatın tutarı ise hasarın niteliğine, aracın üretim yılına, marka, model ve kilometresine göre değişiklik göstermektedir.

Sigorta Şirketleri genelde değer kaybına ilişkin talepleri poliçe teminatı kapsamında olmadığı gerekçesiyle reddetmektedirler. Ancak değer kaybı tazminatı talepleri Yargıtay kararları gereğince sigorta poliçesi teminatı kapsamındadır.

Trafik Kazası sonucunda Maddi Tazminattan sorumlu olan kişi ve kurumlar

 • Kazaya karışan arabanın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, (Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlıdır.)
 • Aracın Ruhsat sahibi
 •  Aracı kullanan kişi kusurları oranında müştereken sorumludurlar.
 • Trafik Kazasına Karışan Kusurlu Araç Sigortasız İse “Güvence Hesabı” adı verilen fondan tazminat alınmaktadır.
 • Çarpanı belli olmayan trafik kazalarında, zarara uğrayan taraf, uğramış olduğu maddi zararların tazmini için yine Güvence Hesabına başvurabilir ve uğramış olduğu zararların tazminini buradan talep edebilir.

Trafik Kazası Sonrasında kimler tazminat talep edebilirler?

 • Ölenin Desteğini görenler (Yukarıda detaylandırılmıştır.)
 • Trafik kazası sonucu yaralanan kişiler (kusursuzlukları oranında)
 • Daha önce sigorta şirketinden  kısmi ödeme almış, ibra vermiş kişiler (İbranın üzerinden 2 yıl geçmemek, Ödenen miktar ile ödenmesi gereken miktar arasında fahiş fark olmak şartı ile)  

Araçlarda, şoför haricindekiler yolcudur.  Yolcu konumunda herkes kusursuzdur. Yolcu olan kişiler sakat kaldığında veya vefat ettiklerinde tazminat haklarının tamamını alırlar.

 • Manevi Tazminat

Kaza Sonrasında ölenin yakınları ve yaralananın kendisi duyduğu acı, elem ve ızdırap nedeniyle manevi tazminat alabilir.

Manevi tazminat, araç işleteni ve ruhsat sahibinden talep edilir. Poliçede açık hüküm yoksa sigortadan talep edilemez. Fakat poliçede, sigorta şirketine manevi tazminat için ekstra bir prim ödenmiş ve manevi tazminat da poliçe kapsamına alınmış ise, sigorta şirketi manevi tazminat konusunda da sorumlu olacaktır.

B- SİGORTADAN TAZMİNAT TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ölüm Halinde:

 1. Kaza tespit tutanağı
 2. Veraset ilamı
 3. Nüfus kayıt örneği
 4. Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
 5. Ölüm belgesi
 6. Savcılık soruşturma dosyası fotokopisi

Yaralanma Halinde:

 1. Kaza tespit tutanağı,
 2. Hastane epikriz raporu,
 3. Tedavi masraf evraklarının asılları
 4. Savcılık soruşturma dosyası fotokopisi

C- TAZMİNAT MİKTARLARININ HAK EDİLENDEN DAHA DÜŞÜK ÇIKMA NEDENLERİ

 • Kişisel başvuru neticesinde sigorta şirketinin düşük hesap yaptırarak sınırlı miktarda ödeme ile dosyayı kapatmak istemesi,
 • Ehil olmayan kişiler aracılığı ile sürdürülen yanlış hak arayışları,
 • Bu konuda uzman olan Ticaret Mahkemesinin Büyükşehir dışında olmayışı ve taşrada bu davalarda uzman olmayan genel mahkemelerde görülme durumunda kalınması

Gibi nedenler ile tazminat miktarları hak edilenden düşük çıkabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir