Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Nedeniyle Tazminat

Kategori: Hukuki Makaleler Yorumlar: 0

YILLARDIR DEVAM EDEN VE BİR TÜRLÜ BİTMEYEN DAVALAR NEDENİYLE MAĞDUR OLAN KİŞİLERE DEVLET,TAZMİNAT ALMA HAKKI VERMEKTEDİR.

Davaların çok büyük bölümü ilk derece mahkemelerinde görülür. Yerel mahkeme karar verdikten sonra taraflar genellikle kararı istinaf ‘a (BAM’a) götürür. Bazı dosyalarda ise tarafların, istinaf kararlarını da Yargıtay ya da Danıştay’a götürme hakkı vardır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasamıza göre makul sürede yargılanma hakkı temel bir haktır. Yapılan düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi içtihatları ile, uzun süren yargılamalara son vermek, davaları hızlandırmak maksadıyla yargılamanın uzaması nedeniyle vatandaşın devletten manevi tazminat alabilmesine imkan sağlanmıştır.

Yargılaması uzayan kişilerin devletten tazminat alabilmeleri için aşağıdaki şartların varlığı gerekir:

  1. Davanın (BAM, Yargıtay veya Danıştay safhası dahil) en az 6- 7 yıl sürmüş olması,

2. Uzamanın tazminat isteyenden kaynaklanmıyor olması,

3. Tazminat isteyen ceza davalarında mağdur ya da şikayetçi ise, katılan sıfatını kazanmış olması, yani davayı şeklen de olsa takip ediyor olması,

4. Başvuruya konu dava dosyasının henüz kesinleşmemiş olması veya kesinleştikten sonra 1 aylık hak düşürücü sürenin geçmemiş olması,

Yukarıda belirtilen 4 şartı taşıyan davaların tarafları tazminat talep edebilir.

Açılacak tazminat davası ortalama 1 yıl içinde neticelenmekte ve tahsil edilmektedir.

Tazminat miktarı dava süresi arttıkça artmakla beraber 7 yıl süren bir dava için 2023 itibariyle 15.000 TL civarındadır.

Yargılama konusu yaşam hakkını ilgilendiriyor ise, yani vücut bütünlüğüne yönelik mağduriyetler (yaralama, ölüm gibi) söz konusu ise tazminat miktarı 2-3 kat artmaktadır.

Konuya ilişkin diğer bilgiler:

  1. Halen adınıza yürüyen davanızda sanık ya da şikayetçi olmanız, davalı ya da davacı olmanız önemli değildir. Önemli olan tek husus davanın uzamış olmasıdır.

2. Devam eden davayı kazanmak ya da kaybetmenin de bir önemi yoktur. Tazminat talebinin olumlu ya da olumsuz olarak devam eden davaya etkisi yoktur.

3. Devam eden davada birden çok davacı ya da davalı, sanık yada katılan varsa her birinin ayrı ayrı tazminat talep etme hakkı vardır.

4. Dava dosyasının kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde tazminat talep edilmez ise, hak kaybolmaktadır. Sonradan talepte bulunmaya imkan yoktur. O nedenle en doğru zamanlama yargılamanın sonlarına doğru tazminat başvurusunu yapmaktır.

5. Manevi tazminat, karşı taraftan değil, devlet hazinesinden alınmaktadır.

6. Manevi Tazminat talepli dava açmak için gerekli belgeler e-devlet vatandaş/Uyap üzerinden temin edilebilir. Detaylı bilgi için Tel : 0 552 704 14 46

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir