İŞ KAZALARINDA TAZMİNAT

Kategori: Hukuki Makaleler Yorumlar: 0

İşyerinde yada mevzuatta sayılı diğer hallerde meydana gelen kazaya iş kazası denir. İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilere sağlığa uygun çalışma yeri sağlamakla yükümlüdürler.

Ayrıca işverenler, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

İşverenin iş sözleşmesi nedeniyle işçiyi gözetme borcu bulunmaktadır. Bu gözetim borcu nedeniyle mevzuata uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirini almayan, tedbirlere riayet edilmesini denetlemeyen işveren meydana gelen iş kazalarında kusurlu kabul edilir.

  1. İş Kazası:

Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması için: 
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda 
Emzikli sigortalı kadına çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, Geçirdikleri kaza iş kazası sayılmaktadır.
İş kazası sonucunda maddi ve manevi tazminat talep edebilecekler;

  •  vefat eden işçinin yakınları,
  •  sakat kalan işçinin ise kendisi,

İşverenden maddi ve manevi tazminat isteyebilir.  

Olayın özelliğine göre işçinin yaşı, geliri ve iş kazasındaki kusur oranına göre tazminat tutarları değişiklik göstermektedir.

  • İş kazaları ve meslek hastalığında işçi için önemli olan, işyerinde alınan iş güvenliği önlemlerine ve bu konulardaki talimatlara uymasıdır.
  • İş kazası mağdurlarının 10 yıl süreyle işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır.
  1. Meslek Hastalığı :

Kanun koyucu meslek hastalığının tanımını iş kazalarının tanımından farklı olarak tümü ile sigortalının işine bağlı olarak yapmıştır. Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle veya işin yürütüm koşulları yüzünden uğradığı geçici ve sürekli hastalık ve ruhi arıza hallerini meslek hastalığı saymıştır. Sigortalının meslek hastalığına yakalandığını tespit etme yetkisi, 506 sayılı kanunla kurum hekimlerine verilmiştir. Meslek hastalığının tespiti kurum hekimlerinin düzenlediği raporla mümkündür.

  1. İş Kazası ve Meslek Hastalığında işçinin Sorumluluğu

Sosyal Sigortalar Kanunu, sigortalıyı iş kazasını en geç kazadan sonraki gün içinde işverene veya kuruma bildirmekle sorumlu tutmuştur. Buna göre kazaya uğrayan sigortalı kazadan sonraki gün akşamına kadar uğradığı iş kazasını işverene veya kuruma bildirecektir.

Kasıtlı olarak iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalının sadece tedavisinin yapılması ön görülmüştür. Bu durumdaki sigortalının geçici veya sürekli iş göremezlik geliri ödenmesi söz konusu değildir. Kasıtlı olarak iş kazasına uğrayan sigortalının iş göremez duruma düşmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri alması mümkün olamayacaktır.

Suç sayılır eylemi ya da bağışlanmaz kusuru nedeniyle iş kazası veya meslek hastalığına yakalanan sigortalının ise tedavisi yapılır, ancak raporda saptanan kusuru oranında %50 yi geçmemek üzere geçici veya sürekli iş göremezlik gelirinde kesinti yapılarak ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir