1- Dava nasıl açılır?

Dava, ilgili mahkemeye verilecek dilekçe ile açılır. Dava açarken dava harcı ve gider avansının peşin olarak mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.