FAQs

Frequently Asked Questions

Dava, ilgili mahkemeye verilecek dilekçe ile açılır. Dava açarken dava harcı ve gider avansının peşin olarak mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.
Dava dilekçesinde, mahkemenin adı, davacı ile davalının kimlik ve adres bilgileri, varsa tarafların kanuni temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, dava konusunun değeri, dava konusu hakkında açıklamalar, talep sonucu, ilgili kanun maddeleri ve deliller bulunmalıdır. Bu hususların eksik olması halinde hakim davacıya eksiklikleri tamamlaması için bir haftalık süre verebileceği gibi, bazı önemli hususların eksikliği halinde dilekçe hiç dikkate alınmayabilir.
Yalan söylemeyin. Çünkü yalancı şahitlik TCK kapmasında suçtur ve şikayet olmasa bile re'sen devlet tarafından soruşturulur, 3 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Bildiğinizi, gördüğünüzü ve ya duyduğunuzu hakime hatırladığınız kadarıyla anlatmanız yeterlidir.
Her davanın masrafı farklıdır. Bazı davalarda mahkeme veznesine sabit bir miktar (maktu harç) ödenirken konusu para ile değerlendirilebilen davalarda dava değerine göre her sene değişen % 'lerde (nispi harç) alınmaktadır. Ancak iyi bir haberimiz var, dava masrafları davanın kazanılması halinde karşı taraftan tahsil edilir.
Belli hukuki meseleler arabuluculuk yöntemi ile mahkemeye gidilmeden önce ve ya mahkeme sürecinde çözülebilir. Birçok özel hukuk uyuşmazlığında (Örn: işçi-işveren uyuşmazlıkları, kişiler arası para ve tazminat alacakları, ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları, miras ve gayrimenkul uyuşmazlıkları vb.) arabuluculuk yöntemi kullanılabilmektedir. Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.