Ticaret Hukuku ve Tahkim

Ticaret Hukuku ve Tahkim

  • Sözleşme hazırlanması,
  • Şirketlere, ticaret hukuku danışmanlığı
  • Şirket evlilikleri ve şirket devirleri
  • Mali Olarak zor durumda olan şirketlerin yasal hakları ve hukuki koruma
  • Şirket leh ya da aleyhine ticaret mahkemelerinde açılan; tazminat, Alacak, Menfi tespit, İptal, Tescil, Fesih, Tahliye, İhtiyat-ı Tedbir, iflas ve diğer Ticari davalar,
  • Tahkim ve Hakem yargılamaları

Önemli Ticaret Hukuku davaları ve işleri ülkemizin tanınmış Ticaret Hukuku hocalarından Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan ile birlikte takip edilmektedir.

Ticaret Hukuku ve Tahkim Yargıtay Kararları