Tazminat ve Alacak Davaları

Tazminat ve Alacak Davaları

Tazminat ve alacak davaları; birçok hukuk alanını ilgilendiren, Asliye Ticaret, İş, Tüketici, gibi birden çok uzmanlık mahkemesinin görev alanına, bu alanlarda uzman olan kişilerin katkılarına ihtiyaç duyulan geniş bir alana sahiptir. Bu bağlamda farklı alanlarda ofisimizde birçok uzman hukukçunun bulunması, her uzmanın kendi penceresinden konuyu ele alarak katkı sunması, ortak çalışmalar ile ortak aklın oluşması nedeniyle başarı artmaktadır. Genel olarak tazminat ve alacak davaları; haksız fiile bağlı, Sözleşmelere bağlı ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine bağlı olmak üzere üç temel ana nedene dayanmaktadır.
Tazminat ve alacak davasına konu olabilecek talepler:
* Trafik ya da iş kazasına bağlı kalıcı maluliyet nedeniyle İş görmezlik tazminatı davası,
* Trafik ya da iş kazası nedeniyle ölüm meydana gelmiş ise, yakınlarının açacağı destekten yoksun kalma tazminatı davası,
* Trafik ya da İş kazası sonucunda zarar görenler için Manevi Tazminat davası,
* Adam öldürme, Yaralama gibi suçların işlenmesi soncunda mağdur olan kişilerin maddi ve manevi tazminat talepleri,
* Haksız tutukluluk nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
* Doktorun hatalı tedavi uygulamasına bağlı olarak zarar görüp kalıcı bir maluliyet yaşayan kişilerin maddi ve manevi tazminat talepleri,
* Diğer haksız fiiller neticesinde zarar görenlerin maddi ve manevi tazminat talepleri,
* Sözleşmelere bağlı Alacak ve tazminat davaları,
* Sebepsiz zenginleşme hükümlerine bağlı alacak davaları

Önder Hukuk Ofisi Kurucusu Av. Lütfullah Önder, iş ve trafik kazalarına bağlı maddi ve manevi tazminat davaları başta olmak üzere tazminat ve alacak davalarında uzman olup bu davalar bizzat Av. Lütfullah ÖNDER tarafından takip edilmektedir.

Tazminat ve Alacak Davası Yargıtay Kararları

Haziran 2023