Sınai Mülkiyet Hukuku

Sınai Mülkiyet Hukukuna İlişkin Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti

Sınai Mülkiyet Hukuku özel uzmanlık gerektirdiği gibi Ankara’daki bir Hukuk Ofisi ile çalışmak; Türk Patent Ve Marka Kurumu’nun Ankara’da olması nedeniyle davaların büyük çoğunluğu için Ankara mahkemelerinin yetkili olması, Dosyaların nihai durağı ve içtihat mahkemesi Yargıtay’ın Ankara’da olması, Bakanlıklar ve tüm idari mercilerin Ankara’da olması nedenleriyle firmalara avantaj sağlamaktadır.

  • Franchising (İsim hakkı) sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Marka, Patent, faydalı Model ve Tasarım olmak üzere Sınai Mülkiyet haklarının tescili ve koruma sağlayacak tedbirlerin alınması için danışmanlık hizmeti,
  • Delil Tespiti Davası,
  • Tecavüzün Durdurulması Ve Önlenmesi Davası,
  • Hükümsüzlük Davası,
  • Sınai Mülkiyete bağlı kazanç kaybı, itibar kaybı, maddi ve manevi tazminat davaları
  • El koyma ve imha talepleri,
  • Sınai Mülkiyet Hakkının ihlal eden faillerin Fikri ve Sınai haklar ceza mahkemelerinde yargılanmasına ilişkin ceza davaları,

Sınai Mülkiyet hukukuna ilişkin yukarıda belirtilen işler ve davalar Önder Hukuk Ofisi’nde Uzman Avukat M. Aybars Yurt tarafından takip edilmektedir.

Sınai Mülkiyet Hukuku Yargıtay Kararları