Miras Hukuku

Aile Hukuku Davaları

 • Miras hukukuna ilişkin davalar ve işer, çoğu zaman diğer hukuk alanlarını ilgilendirmekte ise de miras hukukunun kendine özgü dava ve konu başlıkları vardır.  Bu dava ve işleri örneklendirecek olursak;
  • Ölüme bağlı tasarruflar
  • Vasiyetname düzenlenmesi
  • Miras sözleşmesinin düzenlenmesi
  • Vasiyetname ya da miras sözleşmesinin iptali
  • Vasiyetnamenin açılması
  • Vasiyetnamenin tenfizi
  • Mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı
  • Mirastan çıkarma (iskat)
  • Miras paylaşımına ilişkin sözleşmeler
  • Rızai taksim sözleşmeleri
  • Tenkis Davaları
  • Mirasın reddi
  • Terekenin tespiti davaları
  • Terekeye temsilci atanması davaları
  • Muris Muvazaasına bağlı davalar
  • Miras Hukukuna ilişkin diğer davalar

Miras Hukuku Yargıtay Kararları