Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna İlişkin Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti

  • Aydınlatma ve Rıza metinlerinin oluşturulması,
  • Gizlilik Sözleşmelerinin Oluşturulması,
  • VERBİS Veri girişi rehberliği,
  • Yönetici ve Çalışanlara ilişkin eğitim seminerleri,
  • Mevcut kişisel Verilerin Tasnifi ve kategorilerinin belirlenmesi,
  • Alınması gereken Teknik ve İdari tedbirlerin belirlenmesi,
  • KVKK ve mevzuatında öngörülen şemaların ve Envanterin oluşturulması,
  • KVKK’ ya aykırılık nedeniyle açılan Ceza davalarının takibi,
  • KVKK’ ya aykırılık nedeniyle Kurum tarafından uygulanan yaptırımlara itirazlar ve davalar,
  • KVK Hukukuna ilişkin diğer davalar ve danışmanlık hizmeti,

Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti ve davalar, Önder Hukuk Ofisi’nde bu alanda uzman olan Av. Ahmet Haydar İlik tarafından takip edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Yargıtay Kararları