İş Hukuku

İş Hukuku Danışmanlığı ve Davaları

İş hukuku alanında hem işçi vekilliği hem de işveren vekilliği ve danışmanlığı yapılmaktadır.
İş Hukuku danışmanlığı kapsamında işverenlere sunulan bazı hizmetlerimiz şunlardır;

  • İşçi-işveren sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İş ilişkisinin sonlandırılması ve fesih süreçleri,
  • İşçi özlük dosyalarının oluşturulması eksiklerin giderilmesine ilişkin danışmanlık, Bordrolar ve diğer işçilik belgelerinin düzenlenmesine ilişkin danışmanlık,
  • İşçiler ile ilgili ihtilafların çözümü ve disiplin süreçlerinin yürütülmesi,
  • İdareciler, insan kaynakları ve muhasebe birimine yönelik özel ve tüm personele yönelik Gizlilik, Sır Saklama Yükümlüğü ve Rekabet Yasağı gibi konular başta olmak üzere çalışanlara yönelik İş hukuku eğitimi,
  • SGK tarafından yürütülen denetimler, yaptırımlar ve SGK ile görülen davalar,
  • İşveren aleyhine açılan; Hizmet Tespit Davaları, İşçilik Alacakları Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları ve İşe İade Davalarının takibi,

  Ofisimiz işçi vekili olarak birçok işçilik alacakları ve işe iade davalarını sonuçlandırmış olup işçi avukatı olarak da hizmet vermektedir.

  Kanunda birçok hüküm, işçilerin sahip olduğu asgari hakları düzenlemekte olmasına bağlı olarak işçilerin işverenden alacaklı olmalarına neden olan birçok olay ve hak mevcuttur.

              Bunlardan bazıları;

  • Fazla Mesai Ücreti, Dini ve Milli Bayram ve Genel tatil günleri çalışmasına ilişkin UBGT ücreti, Yıllık izin ücreti, Hafta tatil ücreti, Pirim alacağı gibi işçilik alacakları,
  • Kıdem ve İhbar tazminatı,
  • Aynı işyerinde aynı işi yapan kişilere ayrım yapılıyor ise Ayrımcılık tazminatı ve fark ücret alacağı,
  • Sendikal tazminat,
  • İşe iade davaları ve buna bağlı boşta geçen süre ve başlatmama tazminatı,
  • İşçilik alacakları için geriye dönük 5 yıllık zaman aşımı süresi vardır.

İş hukuku davaları, bu alanda uzman olan Önder Hukuk ofisi avukatlarından Av. Ahmet Haydar İlik ve Av. Lütfullah Önder tarafından birlikte takip edilmektedir.

İş Hukuku Yargıtay Kararları