İcra Hukuku

İcra Hukuku ve İcra Takipleri

İcra takibini başlatmak ne kadar kolay ise, o takibi sürdürmek ve netice almak o kadar zordur. İcra takiplerinde netice almanın %70’i; boşluk oluşturmayacak şekilde sıkı takip etmek %30’u ise, İcra hukuku alanında bilgi sahibi olmaktır. Ancak işin %30’nu oluşturan bilgilere sahip olmaz iseniz birçok icra dosyası belirli bir aşamaya gelip tıkanır, yine boşluk oluşur ve neticeye ulaşamaz.

Bu sebepler ile öncelikle işi sadece icra takibi olan bir birim tarafından dosyalar takip edilmelidir. Bu birimin Avukatlardan oluşması ya da icra Hukuku konusunda deneyimli avukatlar tarafından yönetilmesi gerekir.

İcra takip dosyalarının bazıları ya da dosyalarda yapılan bazı işlemler İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerine konu olmaktadır. İcra Mahkemeleri bir yönü ile İcra takip dosyalarının yürütüldüğü icra müdürlüklerinin hiyerarşik amiri konumundadır. Özellikle İcra Mahkemelerine yansıyan işler konusunda yetkin bir hukuk bilgisine ihtiyaç vardır. Çok fazla şekil kurallarının olduğu İcra hukuku alanındaki bu bilgi, birçok alacağın ortadan kalkmasına ya da açılan davaların kolaylıkla savuşturulmasına neden olmaktadır.

İcra Hukuk/İcra Ceza davaları ve İcra biriminin yönetimi, Önder Hukuk Ofisi’nde bu alanda uzman olan Avukat Kübra Türkmen tarafından yapılmaktadır.

Önder Hukuk Ofisi’nde İcra takipleri, Ofis bünyesindeki işi sadece icra takibi olan İcra birimi tarafından takip edilmektedir.

İcra Hukuku Yargıtay Kararları