Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku davaları; birçok hukuk alanını ilgilendiren, Kadastro, Tüketici, Asliye Ticaret gibi birçok uzmanlık mahkemenin görev alanına giren dava türleri olup geniş bir alana sahiptir. Gayrimenkullerin konu olabileceği birçok dava türü ve hukuk alanı olmasına bağlı olarak açılan davanın nev’ine göre; Tazminat hukuku, Tüketici hukuku, Miras hukuku, Sözleşmeler hukuku ve Ticaret hukuku gibi hukuk alanlarında uzman olan kişilerin katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlarda ofisimizde birçok uzman hukukçunun bulunması, her uzmanın kendi penceresinden konuyu ele alarak katkı sunması, ortak çalışmalar ile ortak aklın oluşması başarıyı arttırmaktadır. Bununla birlikte gayrimenkul hukukunun kendisine özel yönleri ve kuralları bulunması nedeniyle bu alanda bir uzmanlık oluşturarak gayrimenkullerin konu edildiği davaları tek bir uzmanın sorumluluğunda topladık. Gayrimenkullerin konu olduğu dava türlerine bakacak olursak;

 • Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi gibi sözleşmelere bağlı iptal ve tescil, fesih, tazminat ve alacak davaları
 • Tapu iptali ve tescil davaları,
 • İntifa, Sükna ve Şufa davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • İstihkak davaları
 • Kira tespit, kira arttırma, uyarlama ve tahliye davaları,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar,
 • Ecrimsil davaları,
 • Kat mülkiyetine ilişkin davalar
 • İpotek, rehin, geçit hakkı, kat irtifakı davaları,
 • Muris Muvazaasına bağlı tapu iptal davaları
 • Tapu tashih ve düzeltme davaları ve buna bağlı tazminat davaları
 • İzale-i şüyu (Ortaklığın giderilmesi) davaları
 • Kamulaştırmasız el atma ve bedel davaları

Gayrimenkul hukuku davaları, bu alanda uzman
olan avukat Zühtü Kazancı ve Av. Enis Önder
tarafından birlikte takip edilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Yargıtay Kararları