Eğitim ve Sağlık Hukuku

Eğitim Ve Sağlık Hukuku

Eğitim Hukuku, Tüm eğitim kurumlarının yapısı ve yönetim şekli ile bu kurumlarda yer alan yönetici, öğrenci, öğretmen, müfettiş, diğer çalışanlar ve veliler ve özel okul ve diğer eğitim kurumlarının haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuk kurallarının tümünü ilgilendiren yeni bir hukuk dalıdır. Özellikle özel okulların eğitim alanında faaliyet göstermesi ile Çocuk Hukuku, Anayasa Hukuku, ceza Hukuku, İdare Hukukunun yanı sıra Vergi Hukuku, İş hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku gibi hukuk alanlarına giren konular karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle hem eğitim hukuku hem de Sağlık hukuku kamu ve özel birçok hukuk dalını ilgilendirmektedir.

Bu sebeplerle Eğitim ve Sağlık Hukuku alanlarında doğru adımlar atmak için; Kişisel verilerin Korunması Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici hukuku, Çocuk Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku gibi alanlarda yetkin ve ayrıca ve özellikle aşağıda belirteceğimiz Eğitim ve Sağlık Hukuku alanına ilişkin işlerde deneyim ve tecrübe gerekir.

Eğitim ve Sağlık Hukuku alanlarındaki davalar ve işler   

  • Kişisel verilerin Korunması hukukuna ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
  • İş hukukuna ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
  • Ticaret hukukuna ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,

Ayrıca ve özellikle;

  • Hasta muayenesi, müdahalesi ve tedavisi için Aydınlatma ve Onam formlarının hazırlanması
  • Bakanlık denetimleri, Vergi dairesi ve SGK denetimlerinde danışmanlık
  • Kurum leh ve aleyhlerine açılan Maddi ve Manevi Tazminat davaları, Alacak davaları, İcra takipleri,
  • Hastane ile Hasta arasında, Doktor ile hasta arasında veya okul ile Veli arasında, Öğretmen öğrenci arasında yaşanan ihtilaflara ilişkin danışmanlık, konunun yargılamaya taşınması durumunda hukuk ve ceza davalarının takibi,
  • Özel Sağlık kuruluşları ve Özel Eğitim Kurumlarının kamusal bir hizmet görmeleri nedeniyle ticari reklam ve tanıtım yapma yasakları ile aynı zamanda ticari bir kuruluş olmaları arasındaki dengenin sağlanmasına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri,

Eğitim ve Sağlık Hukuku alanındaki danışmanlık hizmeti ve davaları Önder Hukuk Ofisi’nde bu alanda uzman olan Avukat Hasan Kuloğlu tarafından takip edilmektedir.

Eğitim Ve Sağlık Hukuku Yargıtay Kararları