Diğer Ceza Dosyaları

Diğer Ceza Dosyaları

Birçok suç, Asliye Ceza mahkemelerinin görev alanı içine girmektedir. Önder Hukuk Ofisi, Asliye Ceza Mahkemesinin görev alnına giren TCK’da düzenlenmiş suçlar ve özel kanunlarda düzenlenmiş suçlara ilişkin dosya takibini, Yargıtay eski ceza hakimlerinin koordinatörlüğünde yapmaktadır. Özellikle;

  • Gümrük ve Kaçakçılık Suçları,
  • Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasına ilişkin Suçlar,
  • Petrol Piyasası kanununda düzenlenen suçlar,
  • Bankalar Kanununda düzenlenen Suçlar ve Banka Zimmet Suçları,
  • Sahte ve yanıltıcı belge (fatura) kullanma suçu,
  • VUK’ a muhalefet suçu,
  • Haksız rekabet gibi özel kanunlarda düzenlenmiş suçlar,
  • Ve diğer Ağır ve Asliye Ceza dosyaları

Bir kısım ceza dosyaları ülkemizin en yetkin kurumu olan Yargıtay Ceza dairelerinde yıllarca çalışmış Yargıtay Eski Hakimleri ve Uzman Ceza avukatı M. Aybars Yurt ile birlikte takip edilmektedir.

Ceza Hukuku Yargıtay Kararları