Anasayfa-saglıklı

Hukuk ve Avukat

Hukuk, zayıf insanların güçlünün karşısında sığındıkları güvenli bir limandır. Hak sahiplerinin haklarını aldıkları kapıdır. Avukat ise, hak sahibine hakkına ulaşma kapısını açan, adalet bekçisi ve emekçisidir.
Yargıda emek veren yargı mensubu için dava dosyası, iş yükünü oluşturan yüzlerce dosyanın içinde bir iş olarak görülebilir. Ancak İnsanlar bu dosyalara; bazen geleceklerini, bazen kaderlerini, bazen da yaşamları boyu elde ettikleri ya da edecekleri birikimlerini koyarlar. Bu nedenle “Her dosya, sahibi için tektir ve önemlidir”

AV. LÜTFULLAH ÖNDER

placeholder image

AV. LÜTFULLAH ÖNDER

Müvekkil Yorumları

0
+
Faaliyet Yılı
0
+
Memnun Müvekkil
0
+
Başarılı Dosya
0
+
Profesyonel Danışman

S.S.S

Sık Sorulan Sorular

Dava, ilgili mahkemeye verilecek dilekçe ile açılır. Dava açarken dava harcı ve gider avansının peşin olarak mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.
Dava dilekçesinde, mahkemenin adı, davacı ile davalının kimlik ve adres bilgileri, varsa tarafların kanuni temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, dava konusunun değeri, dava konusu hakkında açıklamalar, talep sonucu, ilgili kanun maddeleri ve deliller bulunmalıdır. Bu hususların eksik olması halinde hakim davacıya eksiklikleri tamamlaması için bir haftalık süre verebileceği gibi, bazı önemli hususların eksikliği halinde dilekçe hiç dikkate alınmayabilir.
Yalan söylemeyin. Çünkü yalancı şahitlik TCK kapmasında suçtur ve şikayet olmasa bile re'sen devlet tarafından soruşturulur, 3 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Bildiğinizi, gördüğünüzü ve ya duyduğunuzu hakime hatırladığınız kadarıyla anlatmanız yeterlidir.
Her davanın masrafı farklıdır. Bazı davalarda mahkeme veznesine sabit bir miktar (maktu harç) ödenirken konusu para ile değerlendirilebilen davalarda dava değerine göre her sene değişen % 'lerde (nispi harç) alınmaktadır. Ancak iyi bir haberimiz var, dava masrafları davanın kazanılması halinde karşı taraftan tahsil edilir.
Belli hukuki meseleler arabuluculuk yöntemi ile mahkemeye gidilmeden önce ve ya mahkeme sürecinde çözülebilir. Birçok özel hukuk uyuşmazlığında (Örn: işçi-işveren uyuşmazlıkları, kişiler arası para ve tazminat alacakları, ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları, miras ve gayrimenkul uyuşmazlıkları vb.) arabuluculuk yöntemi kullanılabilmektedir. Büromuz avukatlık ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.

İletişime Geç

Danışmanlık Formu

  “Her halde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin üstündedir.”

  Mustafa Kemal Atatürk

  AV. LÜTFULLAH ÖNDER

  Hukuki Makaleler

  AV. LÜTFULLAH ÖNDER

  Siyasi Makaleler

  AV. LÜTFULLAH ÖNDER

  Videolar