Ana Sayfa / Blog / Makaleler: Trafik ve İş Kazalarında Tazminat İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik ve iş kazaları neticesinde kazazedelerin ve vefat edenin yakınlarının talep edebilecekleri tazminat haklarına ve bu haklarını nasıl arayabileceklerine ilişkin sıkça sorulan sorularla bu yazımızda cevaplar bulacaksınız.

 

Trafik Kazası Sonucunda Alınabilecek Tazminat Türleri Nelerdir?

1- Maddi Tazminat

– Tedavi Giderleri
– Çalışamamaktan Dolayı kazanç kaybı
– Sakatlık varsa Maluliyet Tazminatı
– Ölüm varsa Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
– Araç ticari taksi, minibüs gibi çalışamadığı günler için ise Kazanç Kaybı Tazminatı
– Aracın kaza geçirmesi sebebiyle araç için Değer Kaybı Tazminatı

2- Manevi Tazminat Ölümlü Kazalarda Tazminat Talebinde Kimler Bulunabilir?

– Vefat eden kişinin eşi
– Belirli bir yaşa kadar olan çocukları ve
kardeşleri
– Vefat eden kişi çocuksa anne ve babası
– Vefat eden kişinin hayattayken kendilerine
destek olduğunu ispatlayan kişiler

Yaralanma – Maluliyet Tazminatı Nedir, Kimler Alabilir?

– Trafik kazası geçiren kişilerin vücut bütünlüğünün belli oranda kaybı sonucu hak ettikleri tazminat türüdür.
– Bizzat kazazede tarafından talep edilebilir.
– Hastaneden alınacak sağlık raporuna göre tespit edilir.
– Tazminat miktarı; sakatlık oranı, iyileşme süresi, kişinin yaşına ve gelirine göre değişiklik gösterir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ne Demektir?

– Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata denir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Ne Demektir ve Nasıl Hesaplanır?

– Trafik kazası sonucunda karşı tarafın kusuruyla aracınız değer kaybına uğramışsa Araç Değer Kaybı Tazminatı alma hakkınız vardır.
– Tazminat hasarın niteliği, aracın üretim yılı, marka model ve kilometresine göre değişiklik gösterir.

Trafik Kazası Sonucunda Kimlerden Tazminat Talebinde Bulunabiliriz?

– Kazaya karışan arabanın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden.
– Araç ruhsat sahibinden ve aracı kullanan kişiden kusurları oranında müştereken tazminat talebinde bulunulur.

Çarpanı Belli Olmayan Kazada Tazminat Alınabilir mi?

– Kaza sonucunda yaralanan kişiler ya da ölenin yakınları maddi zararların tazmini için Güvence Hesabına başvurabilir ve uğramış olduğu zararların tazminini buradan talep edebilirler.

Kaza Yapan Araçtaki Yolcular da Tazminat Alabilir mi?

– Araçta şoför hariç herkes yolcudur ve yolcular kusursuz konumdadır.
– Yolcular sakat kalmaları veya vefat etmeleri durumunda tazminat haklarının tamamını alırlar.

Manevi Tazminat Kimlerden Talep Edilir?

– Araç işleteni ve ruhsat sahibinden talep edilir.
– Poliçede açık hüküm yoksa sigortadan talep edilemez.
– Poliçeye eklenmişse sigorta şirketi de sorumludur.

Trafik Kazası Sonucunda Alınabilecek Tazminat Miktarı Ne kadardır?

– Bu miktar hesaplanırken her olayın özelliği, ölenin yaşı, gelir düzeyi, ailesine ve yakınlarına desteklik durumu dikkate alınarak hesap edilir ve tazminat tutarları farklılık gösterir.
– Sigorta şirketi poliçedeki limitle sorumludur.

 

Aracımın Kaskosu Olmasa da Tazminat Alabiliriyim?

– Trafik kazalarında tazminatı aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta Şirketi ödemeye mükelleftir. Trafik Kazasında Aracın Sigortası Yoksa Tazminat Alınabilir mi?
– Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda kazaya karışan kusurlu araç sigortasız ise ‘Güvence Hesabı’ adı verilen fondan tazminat alınır.

Daha Önceden Sigortadan Para Aldım Yeniden Dava Açabilir miyim?

– Para alınıp ibra verildikten en fazla 2 yıl içinde,ödenmesi gereken miktarla alınan miktar arasında fahiş fark varsa tekrar talep edilebilir.

Sigortadan Tazminat Almak İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Ölüm Halinde

– Kaza tespit tutanağı,
– Veraset İlamı,
– Nüfus kayıt örneği,
– Ölen kişinin meslek veya aylık gelirini gösterir.

Resmi belge

– Ölüm belgesi
– Savcılık soruşturma dosyası fotokopisi

Yaralanma Halinde

– Kaza tespit tutanağı
– Hastane epikriz raporu
– Tedavi masraf evraklarının aslı
– Savcılık soruşturma dosyası fotokopisi İş Kazası Nedir ve İş Verenin İş Yerinde ki Sorumluluğu Nedir?
– İş yerinde ya da mevzuatta sayılı diğer hallerde meydana gelen kazaya iş kazası denir.
– İş veren, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.
– Kazayı önleyecek her türlü tedbiri aldığını,
– Güvenlik tertibatını işçilere verdiğini,
– Eğitim verdiğini,
– İş güvenliği kurallarına uyulması konusunda organizasyon yaptığını,
– Organizasyonun işleyip işlemediğini denetlediğini yazılı delil ile ispat edemezse işveren sorumludur.

İşçinin Geçirdiği Kaza Hangi Şartlarda İş Kazası Sayılır?

– Sigortalanın iş yerinde bulunduğu sırada,
– İşveren tarafından verilen işi yapıyor ise,
– İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanda meydana gelirse,
– Emzikli sigortalı kadına çocuğa süt vermek için ayrılan zaman diliminde meydana gelirse,
– İşveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak giderken veya gelirken geçirilen kazalar iş kazası sayılır. İş Kazası Sonucunda İşçi Nasıl Bir Tazminat Alabilir?
– İşverenden Maddi ve Manevi Tazminat isteyebilir.
– İşçi çalışmadığı süre için SGK tarafından karşılanmayan Geçici İş Görmezlik Ücretini İşverenden talep eder.
– İşçi malul kaldı ise, maluliyet oranına göre gelecekte kazanma gücünde oluşan kayıp nedeni ile tazminat isteyebilir.

İş Kazasında Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

– İş kazası mağdurlarının 10 yıl süre ile işverene karşı Maddi ve Manevi Tazminat Davası açma hakkı vardır.

Meslek Hastalığı Nedir?

– Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle veya işin yürütüm koşulları yüzünden uğradığı geçici ve sürekli hastalık ve ruhi arıza hallerine denir.
– Sigortalının meslek hastalığına yakalandığını tespit etme yetkisi, SGK hekimlerine verilmiştir.

İş Kazasında Alınacak Tazminat Miktarı Ne Kadardır?

– Olayın özelliği, işçinin yaşı, geliri ve iş kazasındaki kusur oranına göre tazminat tutarı değişiklik gösterir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşçilerin Sorumlulukları Nelerdir?

– İşçi en geç kazayı geçirdiği günün ertesi akşamına kadar işverene bildirmek zorundadır.
– Kasıtlı olarak iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçinin sadece tedavisi yapılır. İş görmemezlik ödemesi yapılmaz.

Sigortasız Olarak Çalıştığım İş Yerinden Tazminatı İsteyebilirmiyim?

– Kaza geçirdiği iş yerinde çalıştığını ispat etmek suretiyleAlabilir.
– Çalıştığı iş yerini ispat için tanık da dâhil her türlü Delil ile ispat edebilir.

Tazminat Davası Açmak İçin Ne Kadar Ücret Ödememiz Gerekir?

– Dava açmak için kaza mağdurlarından hiçbir şekilde dava masrafı talep etmiyoruz.
– Mahkeme sonucunda tahsil edilen tazminattan belirlenen miktarda vekâlet ücreti alıyor,masrafları ise karşı taraftan tahsil ediyoruz.

Tazminat Almak İçin Daha Önce Anlaştığım Aracı Kişi ve Kurumlarla İmzaladığım Sözleşmeden Vazgeçebilir miyim?

– İmzalanan sözleşmenin şartları ve taraflarının incelenmesi ile bir cevap verebiliriz. Alacağımız Tazminat Miktarının Hak Edilenden Daha Az Çıkma İhtimali Varmıdır?
– Kişisel başvuru neticesinde sigorta şirketi ve işverenin düşük hesap yapıp sınırlı ödeme yaparak dosyayı kapatmak istemesi,

– Ehil olmayan kişilerle hak arayışının yanlış adımlarla yürütülmesi, Bu konularda uzman olan Ticaret ve İş Mahkemelerinin Büyükşehirler dışında olmayışı, taşrada bu konudaki davaların uzman olmayan Genel Mahkemelerde görülmesi sebepleri ile tazminat miktarları hak edilenden daha düşük çıkabilmektedir.